Soms is verzuim geen oplossing meer, maar voelt het wel als de enige keuze. 

Kamisa re-integratie

Bij langdurig verzuim is het van cruciaal belang om op tijd de juiste begeleiding te ontvangen op de weg terug naar werk. Het voortduren van verzuim kan leiden tot onnodige kosten en frustraties. 


Onze benadering is helder, transparant en doelgericht, met als resultaat een succesvolle terugkeer naar werk. We zijn zo overtuigd van de effectiviteit van onze aanpak dat we werken met een no-cure less pay regeling. Dit betekent dat we alleen volledige kosten in rekening brengen wanneer we daadwerkelijk resultaten behalen.

--> Trajecten van 16 weken

--> Combinatie van kleine groepen en individueel contact

--> Interdiscplinair en biopsychosociale benadering

--> Professionals met relevante ervaring 

--> Leefstijl en beweeginterventie

--> Nazorg tot 36 weken na traject! 

Over ons


Bij Kamisa begrijpen we de complexiteit van langdurig verzuim en de impact die het heeft op zowel werknemer, werkgever als op het thuisfront. Met jarenlange ervaring in medische revalidatie en de behandeling van patiënten met langdurige klachten, hebben onze deskundige medewerkers waardevolle inzichten verworven. We hebben echter ook geleerd dat het soms contraproductief kan zijn wanneer experts alles denken te weten, waarmee we de waarde van de relatie onderkennen die nodig is om tot vruchtbare samenwerking te komen. Meer over ons..
Kamisa re-integratie

Wanneer verzuim niet meer werkt. 

Verzuim & 

Klachten


Onze kijk is multifactorieel, we zien de mens, het gedrag, de omgeving, omstandigheden en de klachten. We helpen factoren van invloed te (h)erkennen, regie te nemen en stappen te maken in de gewenste richting. Wij werken hierbij met het hele systeem en alle betrokkenen. 


Onze aanpak is effectief bij: 


Burn out

Bore out

Aanhoudende klachten na Covid

Aanhoudende pijnklachten (na ongeval)

Vermoeidheid

Stress gerelateerde klachten

Zingevingsvraagstukken

Ontregelingsklachten

Gedoe


Lees meer over onze werkwijze..Wanneer een probleem ontregeld is, zijn de stappen om het 'op te lossen' niet vooraf te bepalen. Met oprechte aandacht, het verdelen van eigenaarschap en de beweging te maken naar 'daar' waar iedereen liever bij wegbeweegt ontstaat er ruimte voor verandering. Lees verder...

Kijkwijze

Kamisa re-integratie

Zonder wrijving geen glans. 

De oprichters

Kim Rooijackers en Erik Schuurman hebben elkaar leren kennen bij Winnock, het bedrijf dat decennia markleider was op het gebied van revalidatie en re-integratie van mensen met chronische klachten. Sindsdien zijn zij onlosmakelijk aan elkaar verbonden geraakt. Lees hier meer over ons.